Imatges dels nostres socis. Any 2019.

Aplec de fotografies de diversos actes o moments viscuts pels socis de la nostra Penya.

Empreses patrocinadores