Imatges vàries de l'any 2007

Aplec de fotografies de diversos actes o moments viscuts pels socis de la nostra Penya.

Empreses patrocinadores