Imatges vàries de l'any 2015.

Aplec de fotografies de diversos actes o moments viscuts pels socis de la nostra Penya.

Empreses patrocinadores